לז״נ רוחמה פריידל ע״ה 
בת ישראל יהודה נ״י זלאטניק
נפטרה כ״א אדר תשנ״ט

Tomchei Shabbos of Toronto
Pagan Idea that Crept into Judaism: If You're Happy G-d Must Be Miserable
Why Does Torah Refer to Giving as Taking?
Watch
1857views